Jesteśmy elastyczni – z proponowanych usług Deweloper może wybrać odpowiadający mu zakres, dopasowany do indywidualnych potrzeb.

• Konsultacja koncepcji projektu
• Konsultacje kart sprzedażowych lokali
• Analiza konkurencji – pełne i profesjonalne analizowanie rynku pod kątem: konkurencyjności inwestycji, sytuacji na rynku wtórnym i pierwotnym, aktualnie panujących trendów, odniesienia wyników do obecnych uwarunkowań ekonomicznych
• Przygotowanie propozycji cennika
• W trakcie sprzedaży aktualizacja cennika na podstawie monitoringu bieżącej sytuacji rynkowej i ocena możliwości podnoszenia ceny
• Współpraca przy tworzeniu ostatecznego standardu – optymalizacja pod względem marży i wizerunku dewelopera

• Wsparcie przy przygotowaniu dokumentów sprzedażowych:
– sporządzenie umowy rezerwacyjnej
– przygotowanie propozycji projektu prospektu informacyjnego inwestycji (zatwierdzanego przez Dewelopera)
– konsultacja projektu umowy deweloperskiej
• Udział w umowach rezerwacyjnych (jako pełnomocnik Dewelopera)
• Udział w umowach notarialnych (jako pełnomocnik Dewelopera)
• Wsparcie wewnętrznego działu prawnego przez cały proces sprzedaży

• Weryfikacja i monitowanie płatności od klientów w razie potrzeby
• Kontrola cashflow inwestycji (jeżeli jest dostęp do rachunków powierniczych)
• Reagowanie na zmiany w cashflow (gdy koszty inwestycji odchylają się się od założonego poziomu – wdrażanie odpowiednich działań sprzedażowych w celu przywrócenia założonego planu nawet powyżej zakładanych targetów)
• Podnoszenie cen w czasie sprzedaży inwestycji – w celu maksymalizacji zysku dewelopera, o ile warunki rynkowe na to pozwalają.

• Opracowanie koncepcji inwestycji – nazwa, logo, brandbook
• Przygotowanie pakietu startowego – strona www, wizytówki, teczki, karty, wizualizacje
• Branding biura sprzedaży
• Projekt, druk i montaż brandingu na ogrodzeniu wokół inwestycji
• Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej i media planu
• Rekomendacja narzędzi do realizacji kampanii
• Prezentacja oferty na portalach branżowych
• Prowadzenie kampanii marketingowych online – Google Ads, Meta/Facebook Ads ukierunkowanych na pozyskanie klienta
• Prowadzenie kampanii marketingowych offline
• Uruchomienie i prowadzenie mediów społecznościowych inwestycji
• Bieżące tworzenie materiałów marketingowych (ulotki, katalogi, bannery itp.)
• Aktywna współpraca z inspektorem ochrony danych i działem prawnym

• Opracowanie strategii sprzedaży
• Dedykowana osoba do sprzedaży projektu (wszystkie koszty po stronie DevelopMe), obsługująca klientów od pierwszego telefonu do wydania kluczy i podpisania aktu
• Przygotowanie przedsprzedaży inwestycji deweloperskiej
• Obsługa klientów pozyskanych przez kanały marketingowe
• Obsługa klientów pozyskanych przez kanały pośrednictwa
• Raportowanie Deweloperowi wyników sprzedażowych na inwestycji: podpisanych umów rezerwacyjnych i umów deweloperskich
• Realizacja założonych targetów sprzedażowych
• Wypełnianie dokumentów ze strony Dewelopera (niezbędne do uzyskania finansowania zakupu nieruchomości przez klienta)
• Reprezentacja Dewelopera podczas podpisywania umów
• Kontrola przepływu dokumentów między klientem a Deweloperem Wsparcie Dewelopera w obsłudze posprzedażowej aż do odbiorów i przeniesienia własności
• Dynamiczne podnoszenie cen w celu maksymalizacji marży dewelopera

Współpraca z DevelopMe oznacza, że Twój produkt sprzedaje także 4572 pośredników na terenie Warszawy:

• Koordynowanie zewnętrznych kanałów sprzedaży
• Przygotowanie pośredników do sprzedaży produktu Dewelopera
• Aktywizacja lokalnych pośredników i udostępnienie im produktu
• Ustalenie zasad współpracy z klientami Pośredników
• Pomoc w sprzedaży i opieka nad klientami pozyskanymi przez pośrednika
• Dbanie o aktualność oferty na całym rynku oraz u współpracujących pośredników
• Koordynowanie relacji pośredników z biurem sprzedaży
• Zarządzanie całym procesem sprzedaży przez agentów nieruchomości